องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวาน 3 คน
อาทิตย์นี้ 4 คน
เดือนนี้ 87 คน
ปีนี้ 373 คน
ทั้งหมด 2196 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03.07.2014)


  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อบต.หนองตะไก้
       ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ได้ตรวจ...
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี
       นางจันทิมา โกสินทร์รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหนอ...
 
  อำเเภอเคลื่อนที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ วัดบ้านหนองพยอม
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ร่วมกับส่วนราชการอำเภอสูงเนิน ให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ในวันที่ 16 ...
 
  สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ได้จัดทำโครงการสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ร่วมกับ...
 
  สรุปผลการดำเนินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้
       กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองตะไก้ สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้
1.โครงการ...
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2554
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้นำชุมชนและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดโครงการดูงานบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดโครงการดูงานบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.