องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา : www.nongtakhai.go.th
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV
[ ดูทั้งหมด ]Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 2 คน
เมื่อวาน 2 คน
อาทิตย์นี้ 34 คน
เดือนนี้ 99 คน
ปีนี้ 570 คน
ทั้งหมด 2393 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (03.07.2014)


  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อบต.หนองตะไก้
       ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
 
  ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมคณะ ...
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ร่วมประชุมคณะกรร...
  อำเเภอเคลื่อนที่ วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ วัดบ้านห...
  สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
  สรุปผลการดำเนินกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.หนอง...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดโครงการพัฒนาคุณภา...
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้จัดโครงการดูงานบริหา...
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.